Yhteystiedot

Kuhmoisten Sappeen Kyläyhdistys Ry

Janne Rantala

Kukasniementie 107
17800 Kuhmoinen

janne.rantala@outlook.com

puh. 044 0848069

Kyläyhdistyksen facebook-sivut: https://www.facebook.com/sappeenkyla/

Tule mukaan toimintaan!

Liity jäseneksi täyttämällä alla oleva kaavake. Kaavakkeen tiedot menevät jäsenlaskutuksesta vastaavalle Hilkka Henttoselle ja ovat luottamuksellisia.

Jäsenmaksut kaudelle 2023-2024

  • Viisi (5) euroa henkilömaksu.
  • Kymmenen (10) euroa perheeltä. Jokaisesta perheenjäsenestä on lähetettävä oma lomake ja kaikilla perheenjäsenillä on oltava sama osoite.

Kyläyhdistyksen hallitus 2023

 

  • Puheenjohtaja Janne Rantala, janne.rantala@outlook.com

Puh. 044 0848069, Kukasniementie 107, 17800 Kuhmoinen

 

         Varapuheenjohtaja Marjo Hopeaharju, marjo1976@gmail.com

Puh. 040-5798736

 

         Rahastonhoitaja Hilkka Henttonen, hilkka.henttonen@luukku.com

Puh. 050-328 3665

 

         Jarmo Rantala, jarmo.rant@gmail.com

Puh. 040-5030213

 

         Sihteeri Merja Hopeaharju, merja.hopeaharju@gmail.com

         Puh. 040-5460037

         

         Varajäsen Sirkku Lahti, sirkku.lahti@live.com

         Puh. 040-7254538

 

         Varajäsen Pertti Lahti

         Puh. 0400-492666

 

         Varajäsen Jouni Joutsimatka, jouni.joutsimatka@gmail.com  

          Puh. 0500-931469

 

          Varajäsen Juhani Kukkonen, kukkonen.juhani@gmail.com

          Puh. 040-7632246

 

        

 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Kuhmoisten Sappeen Kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:                                           Kuhmoisten Sappeen Kyläyhdistys ry
Verkkosivut:                                www.sappeenkyla.yhdistysavain.fi
Osoite:                                        c/o Janne Rantala, Kukasniementie 107, 17800                                                       Kuhmoinen
Puh.                                            044-0848069
Sähköposti:                                 janne.rantala@outlook.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                            Hilkka Henttonen
Osoite:                                         Aapelinkatu 5 D 48, 02230 Espoo
Puh.                                             050-3283665
Sähköposti:                                  hilkka.henttonen@luukku.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tiedot tallennetaan sähköistä käsittelyä varten Yhdistysavaimen (www.yhdistysavain.fi) palvelimelle.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Kuhmoisten Sappeen Kyläyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
 

Ota yhteyttä

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.