HARMOISTEN OSAKASKUNNAN TIEDOTE 2023

14.4.2023

Lupia myyvät Kelloliike M.Piili, Jouni Joutsimatka, Kari Laatikainen ja Hannu Hertti. Netistä myös ostoluvat.fi -palvelusta.

 

Liite 4. / 03.2023

Harmoisten yhteisen vesialueen osakaskunnan vuosikokouksessa päättämät pyyntirajoitukset ja-ohjeet, koskee myös Alhon osakaskunnan Lummenneeseen rajoittuvia vesialueita.

 

Pyydysmerkin hinta 4€ / vuosi, uistinlupa 10€ / vuosi tai 2€ / päivä. Sorsastus 10€ / kausi.

Ravustus 4€ merkki / merta / kausi, jos pyydystää yli 20:llä merralla täytyy pitää saalistilastoa ja toimittaa tiedot osakaskunnalle. Merran kohoon laitetaan pyydysmerkki, nimi ja puhelinnumero.

Sorsastus on sallittu osakaskunnan vesialueilla 01.09 alkaen, maalta metsästäessä pitää lisäksi olla metsästysoikeuden haltijan lupa ja huomioitava metsästyslain turvaetäisyydet. Sorsastus on sallittu maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Muina päivinä rauhoitettu. Lupia myydään ainoastaan osakaskunnan osakkaille ja heidän perheenjäsenilleen. Vieraslupia ei myönnetä.

Hauen koukkupyynti sallittu elävällä syötillä, 10 koukkua /1 pyydysmerkki. Mateen koukkupyynti sallittu pohjasta kuolleella syötillä, 10 koukkua /1 pyydysmerkki, koskee myös täkykalastusta. Katiska vaatii yhden pyydysmerkin (verkkomerkin) ja yksi pyydysmerkki vaaditaa myös jokaiseen 3x30m verkkoon tai yhteen rysään, tai 100:n koukun pitkäsiimaan. Yksi henkilö saa kalastaa enintään 10 pyydysyksiköllä.

Kaikki pyydykset on merkittävä omistajan nimellä ja puh.nro:lla ja pyydysyksikkömerkein. (myös koukut).

 

Pyydysmerkkejä päätettiin myydä seuraavasti:

Maanomistajat saavat merkkejä manttaalin mukaan, kaikille kuitenkin vähintään 10 kpl ostajan niin halutessa. Muutoin kuin tilapäisesti paikkakunnalla asuville 2 kpl.

Pyydysmerkit on oltava verkon pääkohossa. Merkkien myyjistä ilmoitetaan.

OSAKASKUNTA VELVOITTAA MERKITSEMÄÄN VERKKOJADAT 

KALASTUSLAIN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA:

Kummassakin päässä verkkojataa on oltava1,2 metriä korkeat salot (vedenpinnasta mitattuna), jonka päässä on lippu: 20 x 20senttiä (samanväriset), merkitty nimellä ja puhelinnumerolla.

Kesäaikana pyydykset koettava kerran vuorokaudessa, päätykohot nostettava verkonnoston yhteydessä.

Verkkojadan suurin pituus on 6 verkkoa a 30m verkko, pohjalaskussa käytettävä välikohoa.

Talvella jäältä kalastettaessa pyydys ja halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m:ä korkealla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Talvikalastuksessa käytettävä merkkisalko tulee varustaa vähintään 2 cm:n heijastimella.

 

VÄLTÄ TURHAA MOOTTORIVENE- JA VESIJETTI AJELUA JA NOUDATA HYVIÄ KÄYTÖSTAPOJA VESILLÄ LIIKKUESSASI.

Aja kapeikoissa ja Hiukkolansaaren tien alitavassa putkessa korkeintaan nopeudella 10km/h.

Älä kaada pyykinpesuvettä järveen. Jos sinun on pakko pestä mattoja ja pyykkiä järvessä, käytä mäntysuopaa tai saippuaa, niitäkin mieluummin maalla. Älä pese astioita järvessä, äläkä käytä järveä kaatopaikkana.

ROSKAKALAN PYYNTIIN VOISI OSALLISTUA JOKAINEN OSAKAS.

Suositellaan ettei käytettäisi 36-54mm solmuvälin verkkoja. 1-10 pyydysmerkillä osakas voi vetää uistinta maksimissaan kahdella vavalla, uistinluvalla vapamäärä on vapaa.

HUOM! HARMOISTEN JOKI ON RAUHOITETTU KALASTUKSELTA !!!